Psychologie tenisu

 Cesta ke kontrole sebe sama

Pochvala nebo kritika

My trenéři používáme pochvalu, abychom hráče motivovali. Kritizujeme, když se nám něco nelíbí a máme pocit, že selháváme. Obojí může hráči pomáhat nebo ohrožovat ve vývoji. Naše kultura obojí uznává jako jediný výchovný prostředek. Obojí může být, ale nevědomou manipulací. Hráč by se měl učit být na hodnocení zvenčí nezávislý. Hráč by se měl učit přijímat vzniklé situace tak jak přicházejí, bez hodnocení.

Lehký (nahraný) nebo těžký míč

Nerozdělujte situace na lehký nebo těžký míč. Vytváříte si tak v mysli kategorie, do kterých v budoucnosti zařazujete nové zkušenosti, a tím podceňujete nebo přeceňujete herní situace. Nespokojenost přináší každý „zkažený“ míč zařazený do kategorie „těžký“.

 Soustředění na přítomný okamžik

Je těžké se vymanit z návyku ulpívání a bloudění myšlenek. Soustředění na každý míč je cestou k vítězství. Orientace celé společnosti tlačí každého jednotlivce do konkurenčního boje, který se zároveň stává pastí pro každého z nás. Harmonie nastává v okamžiku, kdy zátěžovou situaci nevnímáme jako ohrožení, ale příležitost k růstu. Čínské písmo má stejný znak pro slova krize i příležitost.