Psychologie tenisu

 Motivace hráče

Formuje se a vyvíjí prostřednictvím rozvoje osobnosti hráče pomocí zlepšování orientace ve světě. Hráčova motivace je komplex důvodů, vedoucích k podání nejlepšího individuálního výkonu v daný okamžik.

Hráč hledá informace

Hráč si rozšiřuje obzor a utváří vlastní životní filozofie. Pomáhá hráči získat důležitý nadhled, který rozhoduje o pocitu vnitřního klidu v krizových situacích zápasu. Je totiž rozhodující, jakou důležitost těmto „krizovým okamžikům“ dáváme. Právě rozšiřování obzoru může hráči pomoci nahlédnout na svou situaci s jiné perspektivy.

   Je to jen konkurence nebo také spolupráce?
Hráč si tak vytváří svůj vlastní systém hodnot, podle kterých reaguje emocionálně v krizové situaci. Jestliže hráčův „obzor“ se stáhne na jedinou životní hodnotu-vítězství v konkurenčním boji, může se stát, že bude neustále nespokojen. Na dvorci nemůže existovat jeden hráč bez druhého. Je proto potřebné ve svých hodnotách vyzdvihnout i faktor spolupráce. Někteří hráči díky tomu, vždy dokáží ocenit hru druhého, jelikož si uvědomují, že kvalitní hra protihráče jim umožní se zlepšovat.

Každý hráč reaguje na dvorci podle postojů, které zaujímá k daným jevům a osobám (např. silný vítr, špatný odskok míče, chybný výrok rozhodčího, nesportovní chování protihráče).

Fair play

Často dochází k dilematu mezi výhrou a morálkou. Výhry někdy hráč dosáhne za cenu ústupku v morálce. Takové řešení se později může projevit negativně v hráčově výkonnosti.

Toto bývá často problém v žákovských kategoriích, kde mladší dědi ještě nejsou schopny odhadnout místo dopadu míče. Někdy zakřičí aut, ale je to jen jejich přaní, nemyslí to špatně. Vstupují do toho rodiče druhého a začíná konflikt, který jistě všichni s turnajů známe.


Žít tenisem

Síla vůle spočívá v harmonickém skloubení iniciativy a sebeovládání. Někdy dochází k přílišnému zdůrazňování budivé složky vůle. Veškeré působení na hráče se odehrává ve smyslu ”Musíš!”. Zhoršuje se tím emoční rovnováha a stoupá citové napětí z odpovědnosti. Čím více hráč chce, tím méně mu to jde.