Psychologie tenisu

  Stres

Stres je stav organizmu, kdy je jeho struktura ohrožena a hráč musí zapojit všechny schopnosti na svoji ochranu.

 

                                                                 Jak vzniká stres

Stres vzniká, když mysl vzdoruje tomu, co je. Je to konflikt mezi přáním, očekáváním a prožívanou skutečností. Konflikt dává vzniknout neklidu, který pociťujeme jako fyzické, psychické a emoční napětí. Sportovci zpravidla vzdorují přirozenému procesu tím, že se snaží. V okamžiku, kdy se hráč začne snažit, už pociťuje napětí. Když hráč pociťuje tlak, začíná se snažit. Říká se tomu „paradox vůle“. Čím více hráč chce, tím méně to jde!

Mnoho hráčů zažilo na dvorci situaci, kdy si již nevěděli rady a přestali se snažit. Nicméně prohrát nechtěli a tím nevědomě vytvořili podmínky k tomu, aby se jejich hra mohla zlepšit.

                                                                    Pocit jistoty

Struktura osobnosti pomáhá hráči orientovat se v prostředí a komunikovat s okolím. Poskytuje také určitý pocit jistoty. Každá informace (zvenku nebo zevnitř), kterou hráč příjme, prochází hodnocením skrze tuto strukturu. Když je v souladu se strukturou, prožívá hráč příjemné pocity. Naopak nelibé pocity upozorňují na ohrožení struktury. Například trenér naplánuje cílové umístění na žebříčku nebo jen určí příští cvičení na tréninku, aniž by to s hráčem konzultoval atd. Hráč má pocit, že jeho momentální síly a dovednosti mu neumožní naplnit program (cíl), který mu byl stanoven. Je si vědom toho, co by měl udělat pro dosažení cíle a současně si myslí, že toho není schopen. Neznámá úzkost člověka chrání, aby nebyla narušena struktura osobnosti, která je pro něj bezpečím.

Ohrožení osobnosti-stres při zápase

Ohrožení struktury je příčinou úzkosti, strachu, hněvu a mnoha jiných emocí, které hráč může pociťovat v krizových momentech zápasu. Např. Hráč náhle pocítí strach v okamžiku jasného vedení v zápase. Proč struktura jeho osobnosti začne pociťovat nepříjemné pocity? Proč se hráč začne bát? Co je ohroženo v jeho osobnosti? Proč se začne bát vítězství? Proč se začne bát prohry? Co se stalo, že „obyčejný tenisový zápas v nás dokáže evokovat tolik nepříjemných pocitů? Kdo se na nás v dětství zlobil, když se nám něco nepodařilo dovést do „úspěšného konce?“ Proč jsme začali mít pocit, že je toho na nás najednou moc? Myslela, to námi respektovaná osoba s námi dobře nebo myslela více na sebe? Odpovědi na tyto otázky se nalézají v hráčově nevědomí. Struktura osobnosti obsahuje vědomé i nevědomé obsahy.