Psychologie tenisu

 Mysl začátečníka

Obdivuji všechny lidi, kteří se rozhodnou pustit se do jakékoli činnosti od začátku. Je to velká odvaha začít něco nového obzvláště v dospělém věku, kdy většina z nás má vysoké mínění o svých schopnostech. Tenis je hra, která dokáže obnažit osobnost člověka. Hráč se při učení potká se všemi aspekty své osobnosti, obzvláště těmi o nichž doufal, že u něj se neobjevují.

 Doporučuji následující postoj

Jsem začátečník, dělám chyby, to ale nevadí. Je to součást procesu osvojování nových dovedností. Pojďme na to. Mimochodem - co kdo může očekávat od začátečníka. Jestli si někdo myslí, že mi to moc nejde, je to jeho problém, ne můj.

Než se rozhodnete začít, prozkoumejte důkladně motivaci, která vás na tenisové kurty přivádí. Toto uvědomění si cíle vám v budoucnosti pomůže překonávat nesnáze! A bude jich hodně.

Pro proces učení je důležité, aby hráč porozuměl struktuře osvojovaných pohybů. Jde o ukázky, vysvětlování a pozorování jiných hráčů. Motivující pro další učení je také shlédnutí vlastní hru na videozáznamu. Každý hráč má jiné nadání, které je předpokladem pro osvojování dovedností.

 Schopnost vnímání

Každý máme také určité biologické nastavení vnímání (prahovost vnímání). Tato “prahovost” má obrovský význam pro naše učení. Pro úspěch je nezbytné dosáhnout tzv. “komplexního vjemu”. Jde o propojení informací z našich proprioceptorů a vestibulárního systému, které přináší příjemný pocit celistvého, harmonického pohybu a dokonalé časoprostorové vnímání. Pokud jsme zatím takového komplexního vnímání nedosáhli, potřebujeme porozumět funkci takového propojení. Mozek dává pomocí nervových spojení příkazy svalům. Může poslat v jeden okamžik do jedné části těla jen jeden příkaz k pohybu, který je pak proveden. Hráč potřebuje mít co nejdříve tyto pohyby (tzn. tenisové údery) zautomatizované. Při motorickém učení putují informace do proprioceptorů a vestibulárníno systému. Proprioceptory nám při učení nových pohybů posílají informace do míchy a mozečku. Vznikají tak fyzické pocity, které si tělo zapamatuje. Mužeme použít slovo “softvér” pro soubor zafixovaných, zautomatizovaných úkonů. Tento softvér se v případě, že nefunguje správně, dá změnit. Pro vytváření návyků nových, nebo opravování již naučených je však potřeba mnoho trpělivosti, ochoty a disciplíny. Hráč se musí nejprve mentálně ztotožnit s nutností změny, pak je teprve ochoten a schopen ji uskutečnit Velmi důležité je také dobré periferní vidění. Nepostradatelnou roli při hře hraje dobrá paměť, která usnadňuje opakované zvládání situací.

 Proč lidé hrají tenis?