Psychologie tenisu

  Vědomí a nevědomí

Vědomí nelze stanovit žádné hranice, neboť se může rozšiřovat do neurčitého rozsahu. Naše zkušenost nám říká, že končí u hranice neznáma. Centrem vědomí je „Já“. Neznámo se skládá se všeho toho, co nezná naše „Já“.

a) neznámo vnějšího prostředí - smyslově vnímatelných a poznatelných vnějších stavů

b) neznámo vnitřního prostředí - tuto oblast označujeme jako nevědomí (osobní a kolektivní)

Osobní nevědomí představuje součásti individuální osobnosti a mohlo by být proto právě tak dobře i vědomé. Kolektivní nevědomí je základ psýché vůbec. Jeho obsahem jsou instinkty a archetypy. V protikladu k osobnímu nevědomí nemá obsahy individuální, tj. vyskytující se více nebo méně jednou, nýbrž obsahy všeobecně a stejnoměrně rozšířené. Hlubší vrstvy psýché ztrácejí se vzrůstající hloubkou a temnotou individuální svéráznost, jedinečnost a stávají se stále více kolektivními.

Obsah osobního nevědomí

Informace a nevyjádřené emoce uložené v nevědomí se dostávají na povrch ve formě nevysvětlitelné úzkosti.