Psychologie tenisu

   Přechod do profesinálního tenisu

         Kvality potřebné k úspěchu

V těchto několika letech se ukáže jaký vztah k autoritám si hráč během svého růstu vytvořil. Tenisový život je krátký. Hráč potřebuje být dospělou nezávislou osobností, která se dokáže orientovat ve vlastních pocitech a odolávat tlaku. Při přechodu z juniorského do mužského tenisu je důležité, aby se hráč stal svobodnou osobností, má-li mezi dospělými uspět. Dosáhne toho transformací vztahu k autoritám (rodiče, trenér…). Potřebuje být schopen respektovat je a zároveň se nebát dát najevo své názory, které se s jejich nekryjí. Jejich vztahy musí být založené na vzájemném respektu a pochopení. Hráč se musí umět spolehnout jen sám na sebe, být ochoten přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí, aniž by tato tíha byla pro něj stresující. Nesmí se bát udělat chybu. Tak se chová zralý hráč na dvorci. Tuto kvalitu musí být schopen prokázat i mimo kurt, jinak se na ni nemůže spolehnout.

Rozdíly na žebříčku mezi hráči jsou převážně v emocionálních reakcích chyby. Zralý hráč neztrácí soustředění. Je schopen dát eso nebo zahrát vítězný míč při další vyměně. Pocity viny naopak hráče zablokují a nedovolí mu koncentrovat se na další bod.

Důležité zátěžové faktory