Psychologie tenisu

                                                                                   Taktika 

                                                        Učte se na dvorci myslet    

Cílem každého hráče je vyhrát utkání. Vytváří tím na sebe tlak, někdy pozitivní, jindy negativní.
K vítězství hráči výrazně může pomoci kvalitní taktická příprava, opírající se o co nejpodrobnější analýzu hry protihráče a hledání vlastních možnosti k její překonání. K realizování možných taktických rozhodnutí je zapotřebí nejen kvalitní technické vybavení hráče, ale také informace ohledně technických možností protihráče.

Pro odhad protihráčových technických možností je důležité znát určitá specifika. Například, že s různým držení rakety, se hrají některé míče lépe nebo hůře. Příklad: Pro hráč, který má na forhend extrémně přehmátnutou raketu „západní držení“, je obecně namáhavější vracet velmi nízké míče a naopak hráč s „kladívkovým“ držením rakety na forhend má problém s hraním vysokých míčů. Tyto základní informace je potřeba zakomponovat do taktické přípravy na utkání.

Taktická příprava na zápas

Mentální rozcvička

Zápas je potřeba hrát dlouho před prvním úderem na dvorci. Jeho mentální „rozcvička” v případě, že hráč zná svého soupeře, zahrnuje odpovědi na tyto otázky: Jak probíhala naše minulá utkání? Byla vyrovnaná? Hráli jsme dlouhé výměny? Proč jsem prohrál? Čím jsem zvítězil? Jak protihráč řeší různé herní situace a jaké údery volí? Útočí nebo je to obranář? Má dobré podání? Jaký má příjem podání? Dělal jsem posledně mnoho chyb a proč? Jaké jsou jeho nejlepší údery a nejslabší údery? Začíná odvážně nebo opatrně?

Psychologický rozbor protihráče

Doporučuje se také udělat psychickou analýzu našeho protihráče a odpovědět si také na následující otázky: Čím se soupeř snaží ovlivnit atmosféru, náladu a tempo zápasu? Je pomalý mezi míči? Rozčiluje se? Protestuje hodně proti rozhodnutí rozhodčích? Hraje dobře, když vítězí, ale hůře, jestliže prohrává? Spěchá při rozehrávání?

Co chci, aby se na dvorci dělo

Poté by si hráč měl vytvořit plán zápasu. K tomu mu pomohou odpovědi na další důležité otázky: Co chci, aby se na dvorci dělo? Co si nepřeji? Jak vytvořit situaci, abych mohl hrát svůj silnější úder do soupeřova slabšího? Co mohu dělat pro to, aby soupeř nehrál do mé slabiny? Teď již hráč ví, kam směřuje a jak se dostane k cíli. Tato příprava je nutná, protože když utkání začne, vše dostane rychlý spád.

Rozdělení herních systémů s hlediska psychologické a taktické přípravy

Obranář

Hraje jen na základní čáře a všechno vrátí. Hráč se musí psychicky připravit, že bude muset bojovat o každý bod. Je potřeba mít velkou trpělivost. Jestliže ji hráč nemá, ztrácí hlavu a začne hrát riskantnější údery, které jsou za hranicemi jeho možností. Ten kdo není schopen si proti obranáři uhrát všechny body sám nabízí řešení.

Taktické varianty:
Hrát hodně doprostřed dvorce a nechat obranáře tvořit hru. Jelikož je obranář zvyklý využívat silu soupeřova úderu, pomalé míče mu mohou způsobovat velké problémy. Začnete tak působit na psychiku vašeho soupeře. Používejte slabé druhé podání, soupeř musí opět použít vlastní silu. Další taktický prostředek jak působit na psychiku obranáře je hrát často zkrácené míče. Obranář většinou vůbec nezvládá hru na síti. Dostaneme ho tím do situace, ve které se nebude cítit příjemně.

Servis – síť

Tento hráč vyvíjí větší tlak na soupeře rychlou hrou. Protihráč musí počítat s tím, že bude mít málo času pro rozhodování na dvorci. Je to pro něj velmi nepříjemné. Pokud nastupuje do zápasu proti hráči o kterém ví, že hraje „servis-síť “, může se alespoň psychicky na tento stres připravit. Pokud však tento styl přijde jako překvapení, vyžaduje rychlou adaptaci, poskytuje malou naději na prosazení vlastního, pomalejšího tempa.

Taktické varianty:
Soustřeďte se sami na sebe, na své údery, aby byly stejně čisté, jako proti komukoliv jinému. Nesnažte se hrát vždy jen tvrdé míče. I pro hůře volelujícího hráče je jednodušší jen nastavit raketu. Hrajte také na tělo a loby. Při příjmu podání nespěchejte, neriskujte zbytečně příjem podání, hrajte prohoz na dva údery.

Hráč, který utočí do tvého slabšího úderu

Protihráč zná tvé slabší stránky a snaží se toho náležitě využít. Rozhodl se, že tě dnes na tvé slabině „utrápí“!

Taktické varianty:
Většina hráčů se snaží vracet slabší úder pod tlakem, se zbytečným rizikem. Měňte tempo hry. Hrajte míče s horní i spodní rotací. Není potřeba hrát pod tlakem světové údery. Kratší bekhend se spodní rotací donutí protihráče, hrát nízký míč uvnitř kurtu. Z takového míče se špatně útočí. Protihráč část zvolní hru a budete mít čas oběhnout si slabší úder a silnějším si vytvořit tlak. V případě, že děláte hodně chyb slabším úderem snažte se ho hrát co nejméně. I profesionální hráči obíhají střed dvorce (někdy více než to) a hrají často forhend po celém dvorci. Patrnější je to obzvláště v krizových okamžicích utkání. Pokuste se udržet si přehled na dvorci, analyzujte celou situaci. Zápas trvá dlouho a vše se může několikrát změnit. Nezapomínejte: Nejproměnlivější stránkou tenisu je psychika a to nejen u vás, ale také u soupeře! Ti nejlepších si během zápasu všímají jak jste na tom.
 

                           Psychologicko-taktické vedení zápasu

                                                      Přístup založený na plánu
 
                      
Přís
tup založený na požadavku strategického plánu hry, který je třeba dodržet. Hráč, který je takto připraven, se na dvorci rozhoduje dle stanoveného plánu.

Snaží se splnit předem daný plán, moc neimprovizuje. Cíl (např. hra přes soupeřův slabší úder), je pro něj na prvním místě. Hráč je částečně ochráněn před sebou samým (nerozhodnosti …).

Intuitivní přístup

Přístup založený na větší tvořivosti. Klade větší nároky na hráčovu technickou a psychickou vybavenost. Hráč je odkázán na přirozenou intuicí a schopnost improvizovat. Není pro protihráče tak čitelný jako ten, kdo racionálně plánuje. Je zde potřeba velké důvěry k sobě samému. Víra, že nebudu v krizových okamžicích váhat a budu realizovat první nápad.

Přístupy se prolínají

Tyto dva přístupy se u většiny hráčů prolínají a každý z nás dává přednost tomu, čemu více věří. Myslím, že je důležité sbírat informace o protihráči. Zjistit si jeho silné a slabé stránky. Když k tomu přidáme důvěru ve své schopnosti se intuitivně rozhodovat a improvizovat, jsme na nejlepší cestě vyhrávat. Schopnost intuice můžeme pozorovat u každého mladého hráče. V jeho vývoji je důležité, aby trenér dával prostor tvořivé hře. Je potřebné respektovat individualitu hráče. Jinak hráč o sobě začne pochybovat, protože se dostává do konfliktu mezi svým prožíváním situací a postupy trenéra.

U nejlepších světových hráčů můžeme vypozorovat, že obzvláště v nejtěžších okamžicích zápasu zahrají něco nového, nečekaného. Tato schopnost je odděluje od ostatních. Jestliže se ale hráč upne na vítězství, jako na jedinou hodnotu, kterou si ze zápasu může odnést, dostává sám sebe do pasti.

Základním předpokladem pro tvořivou hru je radost ze hry samotné, jako základní element celého zápasu. Proto tolik píši o vlivech, které hráči tuto radost mohou tlumit nebo ji úplně potlačit.