Psychologie tenisu

 Úzkost, strach a hodnotový systém

Úzkost a strach jsou emoce, které tlumí, zeslabují a blokují aktivitu. Úzkost jako stav je aktuální emoce, která vzniká při nereálném ohrožení jedince (nejasná předtucha, prožívající není schopen popsat a určit příčinu). Strach je reálnější, pojmenovatelnější. Je to emoce, kterou lze chápat jako obranný mechanismus, bránící člověka před poškozením. Strach i úzkost pociťujeme při ohrožení hodnoty.

       Hodnotový systém
Každý člověk si svůj hodnotový systém vytváří sám nebo ho nevědomě přebírá od blízkých, případně vrstevníků. Když si uvědomíme co je pro nás hodnotné (láska, přátelství, peníze, sociální statut, vítězství, body do žebříčku…), vzniká emoční vztah k těmto hodnotám. Vzniká potřeba tyto hodnoty mít nebo se jim přibližovat. Intenzita ulpívání na hodnotách je individuální: „Musím vyhrát tento turnaj, chci si postavit krásný dům, trenér mě nesmí nikdy opustit, chci mít mnoho dobrých kamarádů, musím se dostat do reprezentačního družstva ...“. S intenzitou ulpívání souvisí pocit strachu při ohrožení těchto hodnot.

                                                         Hledání cesty
Cestou ven s tohoto začarovaného kruhu je učit se docenit maličkosti každodenního života a nalézt vděk za ně (vděk za možnost hrát krásnou hru tenis). Tento dar se nám přestane zdát samozřejmostí až ve chvíli, když nemůžeme dělat to, co máme opravdu rádi. Pokornější a vděčnější člověk je méně zranitelný, jelikož méně potřebuje ke své spokojenosti a tím se stává nezávislým na vnějších prostředí a okolnostech.