Psychologie tenisu

 Verbální psychoterapie

Může představovat významný nástroj k řešení problémů v oblasti komunikace a dynamických vztahů. Je-li vedena na bázi dialogů mezi dvěma jedinci, může poskytnout korigující zážitek. Je schopna vyřešit mnoho problémů v mezilidských vztazích. Spolupráce sportovce s odborníkem v oblasti psychologie je stejně potřebná, jako spolupráce s trenérem. Systematická práce na své psychické odolnosti je dnes u špičkových hráčů samozřejmostí.

Mnoho světových hráčů a hráček si potřebu zlepšování psychické odolnosti plně uvědomuje a mají k psychologické přípravě kladný vztah. Nemají jen potřebu to nikde prezentovat. Vědí, že rozdíl mezi šampionem a průměrným hráčem, jsou možná jen dva míče v závěru utkání.

Doporučení:

Pokud se rozhodnete pracovat na své psychické odolnosti vyberte si někoho, kdo vám nebude dávat přímé rady, co máte dělat, ale bude vám schopen naslouchat. Vždy pro vás bude cennější, když si při takovém sezení přijdete na odpovědi sami. Poradce by vám měl být schopen poskytnout zázemí, které vám umožní rozvíjet vaše myšlenky a tím lépe chápat sebe sama. Pro poradce to není jednoduché , jelikož jeho zkušenosti ho nabádají vám radit, ale tím vám nikterak nepomůže. Podstatné je mít prožitek vhledu do oblasti vlastní psychiky, která vám byla před sezením ukryta. Je to pocit „Aha už jsem na to přišel“. Někdy přicházejí emoce zlosti, smutku, po kterých člověk pocítí nakonec také úlevu. Dochází také ke změně ve vnímání celé situace a většímu nadhledu.

Možná to zní hodně idylicky, realita je samozřejmě mnohem složitější. Nicméně vědomí, že se posouváte vpřed, by mohlo poskytovat důvod to nevzdávat.

Vztahy s blízkými lidmi

Součástí psychologické přípravy je prohlubování a čištění vztahů s blízkými. Hráči to pomáhá udržovat koncentraci. Když tak nečiní, je nebezpečí, že ho najednou při zápase začnou obtěžovat myšlenky na nevyřešené konflikty. Těmto myšlenkám se často nedá ubránit, přicházejí z našeho nevědomí. Hráč se nesoustředí a působí dojmem, že „není na dvorci”. Konfliktům a těžkým situacím v osobním životě se nedá vyhnout, ale musí být vyřešeny tak, aby hráč chodil na dvorec s „čistou hlavou”.

 Doporučení

Může se stát, že osoba, se kterou pociťujete nesoulad, není ochotna s vámi nic řešit. Také v tomto případě můžete najít vnitřní klid, když se vám podaří najít motivy, které vedly druhou osobu chovat se tak, jak se chová. Vždy mi pomáhalo rozpomenutí se na počátky vztahů a důvody, proč vztah a za jakých podmínek vznikal.