Psychologie tenisu

 Metody poznávání sebe sama

Být si vědom svého vědomí

Vědomí

Podvědomí

Nevědomí

Čemu se bráníme přetrvává“ (C.G. Jung)

 

 Vnímání a posilování vlastní psychické odolnosti

Velmi důležitým aspektem dlouhodobé psychologické přípravy je pozorování sama sebe, hledání slabin a jejich odstranění.

Využívejte získané zkušenosti z utkání

Je důležité naučit se využívat zkušenosti z předchozích utkání. Je to nezbytnou součástí zvyšování psychické odolnosti. Je potřebné, aby si po utkání sednout (sám nebo s trenérem) a v klidu zavzpomínat na okamžiky, které ovlivnily průběh utkání. Vzpomínky na krizové okamžiky, ve kterých jsem uspěl posílí sebevědomí. Uvědomění si pocitů, které provázely neúspěch, mi pomohou najít příčiny prohry (stresory).

Sledujte protihráče

Dalším nezbytnou součástí života hráče je sledování soupeřů. Hráč se dozví, jak psychicky odolný bude jeho příští protihráč. Jsme většinou zvyklí si všímat jen protihráčových silných nebo slabých míst v technické, taktické nebo kondiční oblasti. Abychom vyhráli, musíme vědět, kolik je nutno „zmobilizovat” především sil psychických.

Poznej svého nepřítele a poznej sám sebe, pak, jdeš-li stokrát na souboj, vyjdeš z něj stokrát vítězně. Jestliže neznáš nepřítele, ale poznal jsi sám sebe, pak jsou vítězství i prohry stejně pravděpodobné. Avšak neznáš-li nepřítele ani sám sebe, pak každý souboj, na který pomýšlíš, je předem ztracen” (čínský stratég Sun-c)