Psychologie tenisu

  Meditace v každodenním životě

Meditační cvičení napomáhá k uklidnění mysli a nervové soustavy, oproštění od myšlenek. Jak myšlenky pomíjejí, začnou se přirozeně rozvíjet emoce a tělo se uvolňuje. Když se uvolňuje tělo, vědomě se zbavuje napětí, které vzniká z emocí. Výchozím bodem při meditaci je pozorování a ovládnutí vlastního dechu. Dech je klíčem k emocionálnímu stavu, protože reaguje na úroveň napětí a také ho ovlivňuje. Dech je jednotícím pojítkem mezi myslí a tělem.

Stejně jako cvičení v posilovně posiluje svaly a dlouhý běh posiluje kardiovasculární systém, meditace pomáhá utvářet psychickou rovnováhu.

Meditace při jídle

Zatímco jíme, probíhá v mysli a v těle mnoho procesů. Je důležité uvědomit si sled těchto procesů. Jinak je velká pravděpodobnost, že s ohledem na potravu vzniknou pocity nenasytnosti a touhy. Když nejsme dost pozorní, zážitkem jedení se moc nepotěšíme. Jednou nebo dvakrát si kousneme a myšlenky bloudí.

Nejprve jídlo vidíte, je to proces. Pak je tady úmysl vzít si jídlo, což je mentální proces. Ten úmysl by měl být zaznamenán. „Mám záměr.“ Mentální úmysl se stává příčinou pohybu paže. „Pohyb.“ Když se ruka nebo příbor dotkne jídla, je zde pocit dotyku. Vciťte se do něj. Potom úmysl zvednout paži a její zvednutí. Tyto procesy pečlivě zaznamenejte. Otevření úst, vložení potravy, zavření úst. Úmysl nechat paži klesnout a potom odpovídající pohyb. V určitém okamžiku vždy jedna věc. Je to jen posloupnost úmyslů, pohybů, chutí, pocitových vjemů. Právě to jsme. Souslednost dění a procesů. A tím, že vůči této souslednosti, tomuto proudu budeme pozorní, osvobodíme se od „já.“ (převzato z knihy Cesta uvědomění)

Zdá se vám to divné? Přesně takto, ale popisují situaci hráči, kteří zakusily požitek „hry v zóně.“ Pocit zpomalené a plynulé vnímaní všech nejmenších detailu pohybu. Naprosté soustředění na přítomný okamžik! Nám se nabízí „procvičovat“ tuto schopnost během celého dne, při různých činnostech. Jedinou podmínkou je nikam nespěchat, udělat si čas zaměřit svou pozornost na činnost, kterou právě provádíte.

Doporučení

Meditovat se dá kdykoli. Při chůzi, běhu, v autobuse... . Soustřeďte se na svůj dech a nechte myšlenky plynout. Nic neanalyzujte, nesnažte se nic vyřešit. Jen buďte tady a teď. Tento postoj je potřebný v zápase, když jde „ do tuhého!“

Modelový trénink