Psychologie tenisu

  Knihy, které mně inspirovaly

Tolan, J. (2006) Na osobu zaměřený přístup, Portál

Bradon, V.- Wool, R. (1993). Mental tennis (How to psych yourself to a winning game), Boston: Little, Brown and Company
Sampras, P.-Bodo, P. (2008). A Champion's Mind-Lesson From a Life In Tennis. New York, Three River                                                                                                                               Gilbert, B., Jemison, S. (1993). Winning ugly (Beat players who are beating you), New York: Simon and Schuster
Loehr, J.E. (1994). The new toughness trainink for sport. New York: Penguin Books USA, Inc.   
Gallwey, T.W. (1997). The Inner Game Of Tennis. New York, Random House, Inc.

Dovalil, J. a kolektiv. (2002). Výkon a trénink ve sportu, Praha: Olympia 
Hájek, K. (2007). Práce s emocemi pro pomáhající profese, Portál
Hošek, V. (1999). Psychologie odolnosti. Praha: Univerzita Karlova
Hartl, P., Hartlová, H.(2002). Encyklopedie psychologie
Švancara, J., (1984). Psychologie emocí a motivace, SPN, Praha
Helus, Z. (2003). Psychologie, Zlín: Fortuna
Machač, M., Machačová, H., Hoskovec, J., (1985). Emoce a výkonnost, SPN, Praha
Matějíček, M. (2005) Výbor s díla, Karolínum
Koukolík, F.,Drtilová,J.,(2006). Vzpoura deprivantů, Galém
Kafka, B. (1991). Nové základy experimentální psychologie, Road Praha 12 vydání

Jung, C.G. (1998) Vzpomínky, sny, myšlenky, Atlantis
Jung, C.G. (1993). Analytická psychologie, Praha: Academia
Grof, S. (1994). Dobrodružství sebeobjevování, Praha
Grof, S. (2007) Psychologie budoucnosti, Argo
Freud, S. (1999). Sebrané spisy z let 1906-1909, Praha
Freud, A. (2006) Já a obrané mechanismy, Portál

Yovell, Y. (2005) Nepřítel v mém pokoji, Portál
Yalom, D. Irvin (2005) Léčba Schopenhauerem, Portál
Kornfield, J. (2005) Po extázi prádelna, Eminent
Anzari, P. (1996) Prameny poznání, Praha: Herba-magica.
Watts, A.W. (1995). Cesta zenu, Olomouc: Votobia

Millman, D.,(2006). Škola pokojného bojovníka, Eminen
Mihulová M., Svoboda M. (2002). Vědomí pokory, Rozhovory s Einsteinem, Santal
Džibrán, Ch. (2006) Poutník, Vyšehrad
Mistr Zhuang (2006) Sebrané spisy, Maxima
Dešimaru, T. (2003). Zen a bojová umění, Praha: Portál
Ram Dass. (1996). Cesta uvědomění, Votobia
Herrigele, E. (1994). Zen a umění lukostřelby, Praha: Pragma
Osho (1983). Oranžová kniha-Meditační techniky Praha: Pragma 

Becker, B. (2004). Hráč-autobiografie, Columbus
Carmichael, Ch.- Rutberg, J. (2003) Rozhodující jízda, Praha: Pragma
Douillard, J. (1994). Tělo, mysl a sport, Praha: Pragma
Jelínek, M., Kuchař, J. (2006). Poznej sám sebe: Eminent
Jelínek, M., Kabošová, S. (2002). Skrytá cesta k vítězství, Gutenberg

Laver R. Jak hrát tenis který vítězí
Ardelt, Činitelé úspěšnosti
Hohm J. (1982) Tenis, Praha: Olympia
Suková V. (1980) Chcete vyhrát Wimbledon?, Praha: Olympia
Bakalář, R.(1978) Kodešův mečbol

Crespo, M. a Miley, D. (2002). Tenisový manuál ITF 2. Stupně(pro vrcholové trenéry). (F. Zlesák, J. Zlesák, I. Dušek, J. Zháněl, J. Čermák, Trans.). Olomouc: Univerzita Palackého. (Originál vydán 1998)

Mezinárodní konference s transpersonální psychologie. Poslech nahrávek na audiokazetách  konané v Praze v roce 1992

Valková, Štěrbová (2003-2004) Přednášky na FTK UP Olomouc z obecné psychologie a psychologie sportu

Šafář, M. (2006-2007) Přednášky z psychologie sportu na FTK UP Oplomouc