Psychologie tenisuPsychologické konzultace

- konzultace v oblasti celkové koncepce psychologické přípravy

- konzultace v oblasti přípravy na tenisové utkání nebo turnaj

- konzultace zaměřené na zvládání stresu v krizových momentech zápasu

- konzultace dle potřeb klienta

Cena za konzultaci:   500 Kč/ hodinu 

Pomocí otázek vedu klienta k rozvíjení téma, které je pro něj důležité. Důvěřuji ve vnitřní moudrost každého člověka, která mu dává odpovědi na otázky, které se postupně v procesu vynoří. Klient hledá řešení, které je schopen zvládnout. Takto postupuje krok za krokem. Výsledkem je vnitřní pocit, že je možné se v každé situace orientovat a najít východisko.