Psychologie tenisuPsychologické konzultace

- konzultace v oblasti celkové koncepce psychologické přípravy

- konzultace v oblasti přípravy na tenisové utkání nebo turnaj

- konzultace zaměřené na zvládání stresu v krizových momentech zápasu

- konzultace dle potřeb klienta